Contact|
29 februari 2024 | Amsterdam
Kom naar ons congres dat draait om veilige zorg en Professionele Zeggenschap. De urgentie hiervoor is groot, en dat blijkt uit alarmerende cijfers. In 2019 zijn naar schatting 1018 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen overleden als gevolg van zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dit betekent dat patiënten schade opliepen of zijn gestorven door fouten in behandelingen en zorgprocessen.

Professionele zeggenschap stimuleert een cultuur van voortdurende kwaliteitsverbetering en innovatie in de gezondheidszorg. Zorgverleners worden aangemoedigd om bestaande protocollen en richtlijnen te evalueren, nieuwe benaderingen te onderzoeken en te implementeren, en de zorg te verbeteren op basis van wetenschappelijk bewijs en hun eigen ervaringen. Dit allemaal vanuit een interprofessionele benadering, op alle niveaus in de organisatie, met duurzame invloed op het beleid en de strategie van de organisatie. Dit betekent dat verpleegkundigen zich zowel bezighouden met de klinische aspecten van de zorg als de organisatorische randvoorwaarden. Dat geldt zowel voor de cure als de care.

Deze extra dag in het schrikkeljaar voor een bijzondere dag 

Professionele zeggenschap

Voor:

Dit congres is bedoeld voor iedereen die een verantwoordelijke positie inneemt m.b.t. tot patiënt- en cliëntveiligheid: medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen (betrokken in een VAR of VSB), specialisten ouderengeneeskunde, opleiders, bestuurders van zorginstellingen, toezichthouders van zorginstellingen, zorgverzekeraars, beleidsbepalers (IGJ, Zorginstituut) en dit in samenspraak met patiënten en cliënten.

 

Doel

Leer tijdens het congres van experts en koplopers hoe u met uw zorgorganisatie de transitie maakt naar professionele zeggenschap om daarmee de veiligheid van de zorg te borgen. Uitgangspunt is dat gezamenlijk handelen tot een betere veiligheid leidt. Op het eind van het congres willen we komen tot een actie-agenda die meetbaar tot betere veiligheid leidt.  Het congres heeft tot doel te komen tot een doorbraak bij de versnelling van bestaande oplossingen. Immers: de oplossingen zijn er al. Het actieprogramma biedt een kader om belemmeringen op te ruimen en oplossingen direct in te voeren. Vertrekpunt is dat professionele zeggenschap essentieel is om oplossingen door te voeren.

Congres 29 februari 2024